Traducció no oficial gentilesa de Google

Museus de Martorell > SituacioRefugisVila

SituacioRefugisVila

Mapa del barri de la Vila on es veu marcada la situació dels diferents refugis. Font: Exposició virtual CEM

CATEGORIES

CATEGORIES