Traducció no oficial gentilesa de Google

NORMATIVA INTERNA

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta. Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta. Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta. Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

Normativa general

Reglament

Política de gestió documental (inclou la gestió dels documents electrònics)

Administració electrònica i gestió de documents electrònics

Ordenança

Protocol digitalització

Classificació i descripció

QCFIM

Esquema de metadades

Transferència i ingressos de documents

Instrucció Tècnica. Transferència d’expedients en paper

Instrucció Tècnica. Transferència d’expedients electrònics

Donacions i cessions

Avaluació i eliminació de documents

Registre d’eliminacions

Calendari de conservació