Traducció no oficial gentilesa de Google

FORMULARI PARTICIPATIU

El patrimoni documental és responsabilitat de tots nosaltres. No només de l’administració i les entitats culturals, sinó de tothom.

Des de l’Arxiu Municipal de Martorell (AMM) pensem que el patrimoni ha de ser preservat i donat a conèixer a tota la ciutadania, qui realment n’és la gran protagonista. Sense ella seria quasi impossible crear la memòria col·lectiva de la nostra vila, ja que és ella qui l’enriqueix i la manté viva.

És per això que des de l’AMM volem fer una crida a tothom perquè participi aportant-hi els seus coneixements i la seva documentació a través del següent formulari. Siguis empresa, entitat, veí de Martorell o veïna de la comarca, si penses que pots col·laborar a ampliar el nostre patrimoni documental i fotogràfic, no dubtis a contactar-nos.

Entre tots crearem el fons documental i fotogràfic de Martorell, a disposició de tothom i amb totes les garanties de conservació i preservació que pertoquin.


    NOTA LEGAL: Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable l'Ajuntament de Martorell.